Hackspettens karaktäristiska ljud kallar på vår uppmärksamhet 
och ger oss en känsla av att vara nära naturen.Med hjälp av sina favoritmaterial, ljud och ny mekatronik skapar jag en installation som testar människans relation till naturen. Men kanske framför allt sätter det ett finger på hur enkelt vi lurar oss själva att tro på vår egen suveränitet.vitrygg Nr 17

ljudkonstverk
elastic – rural
Konstverket visades på Elastic Rural
i Jädraås under sommaren 2020.


Recension
Så skriver Magnus Bons i Dagens Nyheter 2020-07-30:

“...Några katapultsnabba hackningar bara, sedan lägger sigtystnaden igen. Jan Carleklevs solcellsdrivna hackspettsattrappsitter fastspikad i ett träd utanför galleriet. En enkel mackapärgjord av ett kretskort och en motordriven kolv som med jämnaintervaller slår mot resonanslådan av trä. Ljudet är effektfullt och mycket illusoriskt. Carleklevs ”Vitrygg nr 17”, döpt efter den utrotningshotade hackspettsarten, är en passande upptakt till ”Into nature”, engrupputställning som avlyssnar gränslandet mellan kultur och natur.”

https://www.dn.se/kultur-noje/finstamt-och-samstammigt-pa-elastic-rural-i-jardaas/
 
I Sverige finns idag bara 8 st par av vitryggiga hackspetten som är konstverkets förebild kvar. Det du ser framför dig är den 17:e som utlovar både återvunna material, den senaste solcellstekniken och det rätta ljudet. Men vad hjälper det? Vitryggen har statusen som paraplyart, vilket innebär att där den finns och mår bra finnas det också ett stort antal andra arter. Vitrygg Nr 17 kommer aldrig få samma status.

Konstverket började som en lek med Cedric Price kända citat: ”Technology is the answer, but what was the question”, och våra tafatta försök att förstå och styra över alla processer här på jorden, att försöka överträffa naturen själv.  I vår iver att skapa nytt ser vi inte vilka konsekvenser det får eller hur begränsat våra påhitt är i jämförelse med naturens mångfald.

Material