Jag använder främst ljud som konstnärligt material och min bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i mina verk. Jag har etablerat en konstnärlig praktik där jag själv eller i deltagande processer riktar uppmärksamheten mot röster som vanligtvis inte hörs, och skeenden som inte syns. I dessa processer undersöker jag makt, kunskap och förlust i relation till människans ofta komplicerade förhållande till naturen.

Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna och att skapa förutsättningar för att lyssna på olika sätt. Som levande varelser behöver vi lyssna till oss själva, till vår omvärld men vi behöver också bli lyssnade till. För att skapa förutsättningar för detta har det blivit allt viktigare att möta min publik i en process, och att detta möte är en del av konstverket. Här är inget färdigt och inga krav på att förstå, det finns bara öppet, nyfiket undersökande och experimenterande tillsammans. Därför skapar jag mötesplatser som Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där min publik bjuds in att vara delaktiga i tillblivelsen av ett konstverk.