Jag är ljudkonstnär med en master från Konstfack och skriver musik för dansföreställningar och annan scenkonst. Mem min praktik sträcker sig över flera konstformer och det känns bra att kunna säga att jag idag är en ljudkonstnär som arbetat fram metoder, material och resultat som talar till flera sinnen och som fascinerar och berör människor. Jag har etablerat en fungerande konstnärlig praktik där jag själv eller i deltagande arbete tillsammans med min publik utforskar vår relation till vår omvärld med hjälp av ljud. Jag får arbeta väldigt varierat med musik/ljud till scenkonst, ljudskulpturer och konstnärligt pedagogiskt kunskapsarbete.