Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har jag turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar jag som konstnär med ljud som mitt främsta material. Men material och metoder varierar och verken talar till flera sinnen. Jag har etablerat en konstnärlig praktik där jag själv eller i deltagande processer tillsammans med min publik utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud. 

Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna och att skapa förutsättningar för att lyssna på olika sätt. Som levande varelser behöver vi lyssna till oss själva, till vår omvärld men vi behöver också bli lyssnade till. För att skapa förutsättningar för detta har det blivit allt viktigare att möta min publik i en process, och att detta möte är en del av konstverket. Här är inget färdigt och inga krav på att förstå, det finns bara öppet, nyfiket undersökande och experimenterande tillsammans. Därför skapar jag mötesplatser som Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där min publik bjuds in att vara delaktiga i tillblivelsen av ett konstverk.