Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna. Jag ser mig själv som ett par stora öron med superkrafter som riktar uppmärksamhet mot röster som inte hörs, och skeenden som inte syns. Dessa superkrafter vill jag dela med mig av till andra, för vi behöver lyssna mer noggrant till vår omvärld. Därför skapar jag sammanhang där jag möter publiken i olika göranden. Vi samlas kring nyfikenhet, och i förundran. Här är inget färdigt och det finns inga krav på att förstå, bara öppet, nyfiket undersökande tillsammans. Jag bjuder in till träffar med Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där min publik får vara delaktiga. Här blir konstverken till.

Det som växer ur dessa göranden, eller performativa sysslor ger handen och tanken chansen att skapa mening genom hela kroppen. Med egna erfarenheter som vävs samman med publikens kunskapande återvänder jag till mig själv och min egen värld. Jag använder främst ljud som konstnärligt material och min bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i mina verk. Genom research, analyser, spekulationer och på ren intuition skapar jag någon form av ljudkartor som relaterar till det vi ser omkring oss för stunden. Dessa ljudkartor kan ta olika former, små mekaniska hackspettar, väldiga ljudlurar i trä eller klingade ljudpromenader i naturen.Ladda ner min cv här. 

Det finns en pedagogisk rörelse i min kropp som jag gärna vill att du ska känna till. Det är en strävan och en önskan om att komma i dialog med världen. Men världen visar så lite av sig själv om vi inte lär oss att se eller lyssna till det som ligger bortom vår förmåga. Jag vill upprätthålla kontakterna som uppstår när jag vänder mig mot världen och hjälpa andra att få igång nya samtal. Det handlar om att möta motstånd och gränser, utan att för den skull begränsas. För mig är motståndet nyfikenhetens näring som visar att här behöver jag göra plats reflektion.