woven light

ljusinstallation

Woven Light är en skulptur som sammanfogar ljus, rörelse och ljud i en organisktoch fängslande upplevelse som utvecklas över tiden. Inuti det skräddarsydda silkeballongen styr en teknisk installation detta. I prototypen använde jag arduino, men i slutänden tar en DMX-inspelare hand om logistiken mellan sensorer och actuatorer.