väsen

utställning/ konstinstallation
I ett samarbete med Eksjö Museum skapade jag två utställningar med ljud som utgångspunkt. I den ena arbetade jag tillsammans med tre klasser i årskurs 6 för att skapa kunskap och förståelse för vad ljud är och kan vara. I den andra utställningen visade jag egna verk som till stor del använder ljud för att måla upp individuella bilder hos varje besökare. Även om fokus låg på ljudet, så var det viktigt att ta hänsyn till alla sinnen i utformningen av installationerna.
Bild från utställningen. Ljudexperiment/ installationer där besökaren kan undersöka ljud men hjälp av sand och vatten.