unknown cloud

ljuddesign
Unknown Cloud är ett konstverk skapat av den svenska konstnärs duon Lundahl & Seitl. Verket använder en smartphoneapp för att skapa en växelverkan mellanden omedelbara miljön publiken befinner sig i, deras fysiska rörelser i förhållande till jordens rotation och de himmelska kropparnasrelativa positioner i solsystemet. Framförallt skapar konstverket en känsla av mänsklig samhörighet med övriga i publiken som kan befinna sig på sammaplats eller andra sida jorden.

Jag fick uppdraget att komponera musiken/ ljud-
landskapen för detta multisensoriska konstverk. Unknown Cloud talar till en stor publik i ett samspelet mellan fysiska och virtuella världar, traditionella och sociala medier.