tyst_natt

utställning

Sandvikens konsthallI utställningen tyst_natt lyfter jag röster som som aldrig kommer till tals. Jag har under min konstnärliga process i mitt ljudlaboratorium och ute i fält arbetat med att synliggöra det dolda och ge röst åt dem som är på väg att tystna. Ljudvärlden som vi möter i utställningen lyfter på ett poetisk sätt det som vi oftast inte lägger märke till. Ibland är det spekulationer som visar hur något skulle kunna vara. Ibland som ögonblick baserade på en passerad verklighet. Jag återkommer ofta till tanken om att synliggöra ljuden som finns gömda i tystnaden.

Ljudlurarna fick i utställningen fungera som bärare av olika ljudminnen. I bakgrunden syns sonogramen.  

Studio work with KU 100.