sonotoper

performance/sonic experience/coreography


Sonotoper är en interaktiv och lekfull föreställning som upplevs via hörlurar och där publikens närvaro är central. I verket möter vi “SONO” - en virtuell karaktär som guidar oss in i ett säreget ljudlandskap. Lindström Lindhe och Carleklevs fascination för lyssnandet som både en koreografisk och ljudlig praktik skapar förutsättningarna för denna föreställning som undersöker gränser mellan omsorg och makt.
Vart går gränsen mellan avlyssning och inlyssnande? vem hörs och vem syns? Vem är det egentligen som blir lyssnad till? I verket suddas gränserna mellan fakta och fantasi ut och genom en kollektiv koreografi av ljud, bild och rörelse utmanar SONO vår perception och föreställningsförmåga, där du som publik medskapare i verket via dina sinnen och handlingar. Kanske kan Sono hjälpa oss i vår strävan att förstå var gränsen går mellan fiktion och verklighet, individ och grupp, och mellan människa och maskin?
En Hörlursupplevelse - Ljudet i föreställningen upplevs genom hörlurar. Vilket ger fantastiska möjligheter att leka med publikens perception. I föreställningen blir publiken guidade av Sara och Jan som performers (samt “SONO”). Föreställningen är uppbyggd utifrån ett “grund-score” av röst, ljud och projektioner, som påverkas och förändras av publikens interaktion i varje ny föreställning och i relation till varje grupps reaktioner.