rörande rörelse

ljudkonstverk
jönköpings länsmuseum 



Rörande Rörelse är en levande utställning som utforskar dans och hemslöjd och skapar koppling mellan dessa två uttryck. Ny teknik och ljud fick en central roll som någon slags lim i våra undersökningar.
    Vi startade Hemslöjdsorkestern, slöjdade ljud och undersökte ljudet som rörelse. I projektet ingick ett tätt samarbete med Kålgårdsskolans Döv och Hörselklasser. Varje onsdag bjöd vi in till Onsdagsjuntor där vi försökte hitta nya vinklar på dans och hemslöjd. Huvudarbetet bestod i att jag tillsammans med Anna Öberg (koreograf), Pia Pohjakallio(flamenkodansare), Ghaeeth Alsaleh (dabkedansare) och Maria Eklind (hemslöjdare) undersökte dans och hemslöjdensgränser i det öppna utställningsrummet på Jönköpings LänsMuseum.

jonkopingslansmuseum.se














Videoinspelningen av dansverket Jasminblommor skedde i en förre detta industrilokal i Skillingaryd.
(Dans: Ghaeeth Alsaleeh, dans och koreografi: Pia Pohjakallio, musik och video: Jan Carleklev.)