ljudet av en upplevelse

ljudkonst


I mitt arbete på Jönköpings läns museum var mitt mål att skapa nya kontaktytor med länsmuseets samling. Ge besökaren nya nycklar till att uppleva bilderna. Konst handlar om att utforska och förstå våra känslor. Ett sätt att inse att inte allt är möjligt att formulera verbalt. Ibland för att det inte finns några ord och ibland för att du inte kan sätta fingret på det du känner. Detta är mycket viktigt för mig. Du behöver inte förstå konst, bara uppleva och reflektera över den. Om konsten inte berör dig kanske inte just det konstverket är något för dig. Men om du känner något, ”bra eller dåligt” eller något däremellan så har du vunnit något. Det är det du behåller och som är konsten. Det som får dig att ändra inställning, förstå något eller om du blir säkrare på din sak.
    Hur vi genom att förändra en upplevelse eller ändra fokus och göra det kända okänt, eller kanske märkvärdiggöra väcker nyfikenhet. Det handlar inte om tekniken utan om ett förändrat perspektiv.