leda

performance/ film


Redan innan pandemin blev samhällets fokus ägnade vi ett residens i Värnamo, initierat av Kultur och utveckling Region Jönköpings län, åt att undersöka människors behov av kontakt och fysiska möten samt hur upprepad leda kan vändas till fascination för det vanligtvis dolda. Det vill säga: hur vi genom att se/känna/lyssna lite noggrannare eller på ett annat sätt, plötsligt kan uppleva det vardagliga annorlunda.

Arbetet tvingades hitta nya former i och med Covid 19 men fick också ny relevans då vi alla plötsligt befann oss i en situation där avstånd, ensamhet och tidvis leda hörde till vardagen. Inom ramen för Kulturfesten har vi skapat ett verk med utgångspunkt i dessa insikter och material. Då denna tid försvårar den fysiska närheten har vi undersökt andra sätt att låta verket bli till i mötet med publiken. Att det är genom publikens närhet, om än på distans, i betraktande och/eller deltagande som verket uppstår.
leda (som i tristess men också som i omtanke och vägledning) tar sin utgångspunkt i hur upprepad leda kan vändas till fascination, samt hur ensamhet kan bli till delaktighet i en verklighet som sakta förskjuts inför våra ögon.