hemslöjdsorkester

— med vännerSom namnet antyder handlar hemslöjdsorkestern om slöjd och musik. Men kanske inte på det sätt som vi vanligtvis förknippar med dessa två konstformer. Hemslöjdsorkestern synliggör och undersöker slöjdens görande genom ljud; och musiken hittar nya ljud genom slöjdens material och handens rörelser.
    I arbetet med hemslöjdsorkestern har det  blivit tydligt att det är ett sätt att undersöka olika miljöer, som till exempel en syjunta eller olika verkstäder. Hemslöjdsorkestern är en metod för att synliggöra slöjdens processer och på det sättet att upptäcka nya ljudvärldar. Det är väldigt fascinerande att till exempel höra rytmerna när någon täljer en soppslev, eller upptäcka hur ljudet av stickning informerar om olika kvaliteter i görandet. 


2017


Kulturgatan Bodafors 2020


Hemslöjdsorkestern sammansättning varierar och är beroende av plats och situation. Jan bjuder gärna in lokala slöjdare som gästartister i ett gemensamt undersökande av en praktik. Detta arbete kan resultera i någon form av performance, videoverk eller ljudinstallation. Tidigare spelplatser har varit musikfestival, konferenser kring kulturarv och nu senast en virtuell kulturfestival.