spår av hågkomst

dansföreställning/ ljudinstallation


spår av hågkomst är en installation av ljud, bild och dans och tar sin utgångspunkt i begreppet tradering och skapas av mig och koreografen och dansaren Anna Öberg. I projektet var jag ansvarig för att skapa ljud/music och video.
    Verket undersöker människans relation till dansen som bärare av minne och identitet. Genom en handfull folkdansares erfarenheter skapas ett multisensoriskt verk som du som besökare bjuds in att betrakta eller beträda för en stund.