den mekaniska fågeln

ljudvandring

Norrlandsoperan
Den mekaniska fågeln är en vandrande ljudperformance där alla sinnen får vara med. Verket tar avstamp och utspelar sig på Stora Tuvan, en ö några kilometer söder om Umeå. Den utrotningshotade vitryggiga hackspetten som spelare en central roll i verket har genom en lyckat lövskogsrestaurering börjat häcka på ön igen.Ljudvandring på Stora Tuvan
Förvandlingen eller den mekaniska fågeln testar människans relation till naturen. Men kanske framför allt sätter ett finger på hur vi lurart oss själva att tro på vår egen suveränitet. Konstverket började som en lek med Cedric Price berömda citat: ”Technology is the answer, but what is the question”, och våra tafatta försök att förstå och styra över alla processer här på jorden, att försöka överträffa naturen själv. I vår iver att skapa nytt ser vi inte vilka konsekvenser det får eller hur tafatta våra påhitt är i jämförelse med naturens mångfald.

En vitryggig hackspet som fångats på bild

Introduktion och teknisk genomgång innan föreställningen börjar.