Jag ser möjligheten i att med hjälp av ljud
erfara världen på ett annorlunda sätt. 
Detta främmandegör det vi tar för givet.

I projektet böjds trettio personer in till ett ljudexperiment, där det fanns möjlighet att uppleva ljud på ett väldigt fysiskt sätt.Stort tack till alla medverkande!
ljudrörelsen

ljud- och dansperformance & 
konstnärlig forskning 
I projektet ljudrörelsen frångår jag tanken att vi enbart lyssnar med våra öron. En föreställning som är stark förknippad med idén om en publik som måste uppfylla visa normer för att kvalificeras som publik. Baserat på mina erfarenheter av att arbeta tillsammans med barn med olika funktionsuppsättningar – speciellt döva och hörselskadade barn – har jag lärt mig att oberoende av hur vi förnimmer musik och ljud finns där potential till intressanta och fascinerande upplevelser. Ur dessa erfarenheter undersöker jag i projektet ljudrörelsen  möjligheter och omöjligheter med ljud och lyssnande.

I projektet  ljudrörelsen undersöker jag hur vi upplever ljud genom kroppen och våra sinnen. Verket är del av ett större konstnärligt forskningsprojekt.  Rörande Rörlese
Dance performance
2019