Home


Jan Carlekleklev is a sound artist and designer that implements design concepts that meet various challenges. His field of expertise is sound, exhibition design and relating technologies. Some of his recent projects include:


Med kommentarer som ”en helt fantastisk upplevelse”, ”ett avde bästa konstverk som hen upplevt” och en härlig diskussion om en upplevd paus, känns det som Här & Där slår an intressanta och spännande strängar hos publiken.


Spår av Hågkomst är en installation av ljud,

bild och dans och tar sin utgångspunkt i

begreppet tradering och skapas av mig och

koreografen och dansaren Anna Öberg

Interactive sound and sound art exhibition at Eksjö museum, accompanied by workshops on sound for children.

Newest release "meel" on ant-zen. For more information on music and sound design please visit this page.